By 4 mei 2020 Actueel No Comments

Reopening Roompot Marina

English below

Beste Roompot Marina ligplaatshouders,

De laatste update dateert alweer van 22 mei en we zijn verheugd dat de Veiligheidsregio Zeeland de mogelijkheden voor recreatie en ook de watersport beperkt heeft verruimd.

Welteverstaan dat de ruimte is bedoeld voor “rustzoekers”, groepsvorming of gezamenlijke activiteiten zijn NIET toegestaan.
Alle informatie betreffende de geldende maatregelen zijn te vinden op www.veiligheidsregiozeeland.nl .

Tenzij u aan een aantal voorwaarden voldoet, dan is overnachten aan boord vanaf 1 mei toegestaan. De spelregels van de www.veiligheidsregiozeeland.nl zijn in het kort;

 • Dat u kan aantonen dat u ligplaats reeds vóór 24 april jl. op uw naam stond.
 • Overnachten is uitsluitend toegestaan voor de eigenaar van de ligplaats en zijn of haar gezinsleden welke op hetzelfde adres woonachtig zijn.

Groepsvorming (meer dan 2 personen) is vanuit de Corona richtlijnen nog steeds ongewenst. Houdt u zich daar alstublieft aan, zo ook aan de 1,5 meter richtlijn.  Alle sanitaire voorzieningen van Roompot Marina blijven nog steeds gesloten! Dit geldt ook voor de horeca.

Belangrijk om weten is dat een eigenaar geen slaapplaatsen mag verhuren aan derden, dit is absoluut verboden.

Wij hopen natuurlijk ook voor onze Belgische en Duitse ligplaatshouders dat de maatregelen in België en Duitsland ook snel worden aangepast zodat ook voor hun weer de mogelijkheid bestaat om te watersporten.

Als u de loopbrug gebruikt willen wij u vragen om de persoon die zich reeds op de loopbrug bevindt voorrang te geven en dus niet in twee richtingen tegelijk te lopen, zo verhinderen we namelijk dat we elkaar kruisen. Indien u het havenkantoor, beperkt open, wenst te bezoeken dan vragen wij u om met één persoon tegelijk binnen te komen en de looproute te volgen.

Tevens vragen wij u de RIVM richtlijnen te volgen :

 • Heeft u verkoudheidsklachten of lichte koorts, blijf thuis
 • Heeft u contact gehad met iemand die Corona heeft, of u was in een gebied waar het heerst, blijf thuis
 • Vermijd onnodige sociale contacten
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • 1,5 meter afstand houden tot andere mensen
 • Geen samenscholingen van drie personen of meer, dus ook niet met meer dan 2 personen aan één boot werken

Een mooie stap waarmee we weer een beetje meer kunnen genieten van onze watersport! Wij wensen u een goede gezondheid toe en hopelijk tot snel!

Met vriendelijke groet,

Team Roompot Marina

Dear berth holders,

The last update regarding the corona virus dates from may 22th, therefore we are glad that the Safety Region Zeeland loosened up some of the possibilities for recreation and water sports.

It should be emphasized that the new measures intend to facilitate those seeking tranquility; group formation or collective activities are NOT allowed. All information regarding the new measures can be found on www.veiligheidsregiozeeland.nl.

As long as you comply with some ground rules, spending the night on board of your ship is allowed again from May 1st. The rules from the safety region Zeeland are;

 • You can prove that the berth is reserved for your boat from before April 24th.
 • Staying the night is only permitted for the owner of the berth and his/her family members, which live on the same address.

All sanitary facilities, cafés and restaurants remain closed. Group formation (more than 2 people) is still prohibited and the 1,5-meter rule is also still in force. We kindly ask you to adhere to those measures.

Important to know is that it is not allowed to rent sleeping accommodation to third parties.

For our Belgian and German berth holders we hope that the measures in Belgium and Germany will be adjusted rather soon, so they can enjoy water sports again soon!

When using the walkway to access the pontoons, we ask you to give right of way to the person that is already on the walkway, by doing this we prevent crossing each other on the walkway. If you wish to visit the marina office, we ask you to enter the office alone and follow the indicated walking route.

Again, we want to emphasize the guidelines from the National Institute for Public Health and the Environment;

 • Do you have a mild cold of fever; stay at home and make sure you don’t infect others.
 • Have you had contact with someone who has the corona virus; stay at home and make sure you don’t infect others.
 • Avoid unnecessary social contact.
 • Wash your hands on a regular basis.
 • Cough and sneeze on the inside of your elbow.
 • Use paper towels.
 • Don’t shake hands.
 • Maintain the 1,5-meter distance to others.
 • Don’t gather with more than 3 people, this includes working on a boat.
 • Keep one parking spot free between parked cars.

These measures are a good step into the direction in which we can enjoy water sports! We wish you a good health and hopefully see you soon!

Kind regards,

Team Roompot Marina